MijnGezondheid.Net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen. Hiermee kunt u:

  • Inzage krijgen in uw medisch dossier
  • Medicijnen bestellen
  • Online een afspraak maken bij uw huisarts
  • Toegang verkrijgen via de app MedGemak

Voor het aanmelden bij MijnGezondheid.Net gaat u naar de site en logt in met uw DigiD en volgt de instructies. Door u aan te melden stuurt u uw huisarts een verzoek om uw dossier vrij te geven. Uw huisarts maakt vervolgens uw dossier overzichtelijk en stelt het dossier beschikbaar. Daarna kunt u gebruik maken van dit digitale patiƫntenportaal.

Daarnaast is het mogelijk om de app MedGemak te downloaden en te gebruiken vanaf uw telefoon. Hiertoe koppelt u eenmalig de app MedGemak aan uw MijnGezondheid.Net account en vervolgens kunt u staandaard inloggen met een 5-cijferige code.

Deze methode waarborgt de hoogste privacy eisen en wet- en regelgeving.

Het is mogelijk om digitaal herhaalrecepten aan te vragen via MGN (Mijn Gezondheid Net). Ook kunt u recepten aanvragen door de receptenlijn in te spreken via het praktijknummer optie 2 of telefonisch bij de assistente.

Herhaalrecepten bij vakantie van de eigen huisarts

Tijdens vakantie van uw huisarts kunt u herhaalrecepten direct aanvragen via de apotheek. U kunt direct de apotheek bellen en hoeft dus niet via een waarnemende praktijk een aanvraag voor herhaalrecepten te doen.