Onze praktijk is NHG geaccrediteerd. Wat betekent dat?

De praktijk is door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) volledig doorgelicht op praktijkvoering, organisatie en medisch handelen en op basis hiervan hebben wij het kwaliteitskeurmerk ontvangen.

De accreditatie is geen eenmalig iets. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze zorg, waarbij uw belang voor ons heel belangrijk is. Jaarlijks ontvangen wij een onafhankelijke deskundige die met ons mee denkt waar we dingen nog kunnen verbeteren. Voor ons is het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent en u zich gehoord voelt. Dat betekent dat wij ook graag van u suggesties ontvangen.

Elke 3 jaar vindt een evaluatie plaats om te beoordelen of het keurmerk voor 3 jaar wordt verlengd. Een belangrijk onderdeel van deze evaluatie is een patiënten enquête.

Wij nodigen u dan ook graag uit om hier aan deel te nemen.