Complimenten

Natuurlijk horen wij graag uw compliment en die mag u ons ook onbeperkt geven.

Ontevreden

Wij doen ons uiterste best voor u en ondanks onze beste intenties kunt u een ontevreden gevoel ervaren, dit horen we dan ook graag direct van u.

Pas als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen wij daarover met u in gesprek.

Klachtenfunctionaris

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Geschillencommissie

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.