‘No-show’ tarief – zonder afspraak af te zeggen niet verschijnen

Invoering no-show tarief

Het komt helaas regelmatig  voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Vanaf 1 juni 2020 adviseert de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief in te voeren.

Waarom een no-show tarief?

Op het moment dat u een afspraak maakt, reserveert u tijd bij de huisarts of praktijkondersteuner. Als u dan zonder bericht niet komt opdagen dan hadden wij in deze tijd een andere patiënt kunnen helpen. U benadeelt dan feitelijk een andere patiënt die dan onnodig langer moet wachten op een afspraak. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt u dit dan indien mogelijk uiterlijk 1 werkdag van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente op nummer 0546-812404. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt zo nodig direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend. 

De hoogte van het no-show tarief

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. De tarieven van het no-show tarief zijn 15 euro voor een enkel consult van 10 minuten en 30 euro voor een dubbel consult van 20 minuten of langer. Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.