Wanneer de praktijk gesloten is vanwege vakantie of andere reden belt u gewoon het nummer van de praktijk, 0546 812 404, u wordt dan automatisch doorgeschakeld naar een waarnemende praktijk. De waarnemende praktijken hebben allen de mogelijkheid uw dossier in te zien en uw medicatielijst te raadplegen.

Vakantie van: maandag 11 oktober tot en met 15 oktober.


Praktijk gesloten na nachtdienst:


Donderdag 7 oktober
Woensdag 17 november